Historia

Förr i tiden hade de flesta fästningar och slott en högvakt och detta hus uppfördes 1675 åt högvakten på Carlstens Fästning.

Vaktmanskapets uppgift var att vakta utsidan av slottet eller fästningen.

Här i Marstrand vaktades torgen, hamnen och fästningens ytterportar. Högvakten fanns kvar i detta hus fram till 1854 då man istället flyttade till Södra Strandverket. 

Huset har genom åren byggts till och har fått sitt nuvarande utseende under Oscariansk tid, ca 1900.

Högvakten har under åren både varit hotell, pensionat och restaurang.

 

Johans Krog öppnades 2012 och vi har med stor omsorg om huset och dess historia, renoverat och återskapat känslan från forna dagar – samtidigt som krogen andas fransk bistro.