FRÅN HÖGVAKTEN TILL JOHANS KROG

Detta hus uppfördes 1675 åt Högvakten på Carlstens Fästning

I vår tid har Stockholms slott en Högvakt. Förr i tiden hade  alla  fästningar  och slott en högvakt. Vaktmanskapets uppgift var att vakta utsidan av slottet eller fästningen.

Här i Marstrand vaktades torgen, hamnen och fästningens ytterportar. Högvakten var i detta hus fram till 1854 då man flyttade till Södra Strandverket.

Huset har genom åren byggts till och har huvudsakligen fått sitt nuvarande utseende under Oscariansk tid, ca 1900. Högvakten har senare varit hotell, pensionat och restaurang.

Johans Krog öppnade 2012. Med stor omsorg om huset och dess historia har vi renoverat och återskapat känslan från forna dagar – samtidigt som krogen andas fransk bistro.